Teknoloji

Kitle İletişim Araçlarının Tanımı

YourDictionary.com’a göre, Kitle İletişim Araçları’nın tanımı, özellikle gazeteler, popüler dergiler, radyo ve televizyon olmak üzere çok sayıda insana ulaşan ve onları etkileyen iletişim araçlarıdır.

Kendi kişisel tahminime göre, Kitle İletişim, bu gün ve çağda Bilgi ve İletişim Teknolojisi ile birlikte hareket ederek, bu küresel nesilde yaşayan çoğunluğa yeni bir yaşam biçimini biçimlendirmek için.

Kitle İletişim Araçları, dünya çapında çok sayıda nüfus tarafından tüketilmek üzere yaratılan ve aynı zamanda doğrudan çağdaş bir kitle iletişim aracı olan medyadır.

Bununla birlikte Kitle İletişim, toplumun dördüncü gücü olarak da kabul edilmektedir. Devletin dördüncü koludur. Halkın ve bir bütün olarak toplumun sesi ve silahı.

Sonra tekrar, genel olarak Kitle İletişim Araçlarından bahsettiğimizde, bunların kitlelere ulaşan iletişim araçları olduğunu hemen algılarız. Plaklar, kasetler, kasetler, kartuşlar, CD’ler gibi Ses kayıt ve çoğaltmadan Radyo, Televizyon, Kablo gibi Yayın Medyalarına, Sinema veya DVD’lerdeki Film veya Hareketli Görüntülere ve Dijital Medya, İnternet, Cep Telefonları, Uydu ve nihayetinde Kitaplar, Gazeteler, Dergiler ve olağan üstü muhteşem Video oyunlarını içeren Yayıncılık veya Basılı Medya.

Söylemeye gerek yok, Kitle İletişimi hakkında aklımızda ne varsa, bütün olarak, sürekli gelişen ve insanlığın var olma biçimini hızlandırmanın yollarını üreten yenilik ve modernite ile ilgilidir.

Related Articles

Genel olarak, aşağıdakileri Kitle İletişim Araçlarının çeşitli tanımları olarak görüyorum. Bu nedenle, şimdi sıra sizde, Kitle İletişimi tanımınız ne ise, herkesi hemen şimdi çağırıyorum.

Fikrini söyle ve kelimeyi yay!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button